De EigenWijzer

De EigenWijzer is een methodiek om je persoonlijkheid in kaart te brengen. De grondlegger hiervan is Carl Jung. De basisgedachte is dat iedereen van nature een psychologische gereedschapskist heeft, waaruit hij of zij sommige instrumenten vaker gebruikt dan andere. De instrumenten die we van nature, en vaak onbewust, hanteren noemen we voorkeursgedrag. De EigenWijzer geeft inzicht in je voorkeursgedrag.

De EigenWijzer kent vier hoofdwerelden en zestien persoonlijkheidstypen. De vier hoofdwerelden zijn:

Beslisser:

Beslissers zijn energieke mensen. Ze houden van actie en kunnen zich snel aanpassen aan nieuwe situaties. Ze communiceren direct en kunnen daardoor soms bot overkomen. Beslissers willen graag controle over de situatie hebben. 

Inspirators:

Inspirators hebben een duidelijke visie en staan bekend om hun enthousiasme. Doordat ze zo enthousiast zijn krijgen ze vaak anderen mee. Anderen zijn ook vaak de uitvoerders van de ideeën van de Inspirators. Inspirators zijn dan alweer met een nieuw idee bezig. Hier hebben mensen nog wel eens moeite mee. 

 

Verbinders:

Verbinders zijn doorgaans warme mensen. Zij laten hun gemoedstoestand vaak afhangen van de sfeer in een groep en kunnen slecht tegen conflicten. Zij houden sterk vast aan hun persoonlijke normen en waarden en kunnen daardoor soms star overkomen. 

onderzoekers:

Onderzoekers zijn principieel en nemen beslissingen graag op basis van feiten. Het nemen van die beslissing duurt soms lang, omdat eerst alle informatie moet worden geanalyseerd. Onderzoekers kunnen hierdoor inflexibel overkomen. Onderzoekers zijn in een team nodig voor de structuur en hun planmatige aanpak. 

Heb je meer vragen over de EigenWijzer of wil je onze test maken en een toelichtingsgesprek? Neem dan contact met ons op.

Schermafbeelding 2020-10-05 om 21.39.51.