Opportunities

inspiratie

De meester heeft meer mislukkingen geïncasseerd dan de beginneling pogingen heeft ondernomen…….

De EigenWijzer in de klas

Je kunt de EigenWijzer op verschillende manieren inzetten op school. Het is een uitstekend middel om klassen te formeren bij binnenkomst op het voortgezet onderwijs. Er wordt dan met name een uitgebalanceerde verdeling gemaakt van de vier kleuren over de verschillende klassen. Wanneer er teveel beslissers in een klas geplaatst worden , bestaat het gevaar dat het een verbaal ,  drukke klas / groep wordt. Het zijn vooral leerlingen die zich , verbaal , willen laten gelden. Daartegenover staat dat wanneer er teveel verbinders in de klas zitten , er nauwelijks problemen aan het daglicht komen. Deze groep leerlingen zijn stil , vaker teruggetrokken en laat vaak over zich heen lopen. Het lijkt een zeer stille klas waar weinig speelt , maar ondergronds speelt zich van alles af. Het meest ideaal is een goede mix van de vier kleuren binnen een klas / groep. Wanneer het aantal inspirators te groot is , zijn er veel ideeën maar wordt er niets afgerond. Bij een te groot aantal onderzoekers komt er weinig verandering ; alles blijft bij hetzelfde en het werktempo is ontzettend laag.

De EigenWijzer zakelijk

De EigenWijzer is een methodiek om je persoonlijkheid in kaart te brengen. De grondlegger hiervan is Carl Jung. De basisgedachte is dat iedereen van nature een psychologische gereedschapskist heeft, waaruit hij of zij sommige instrumenten vaker gebruikt dan andere. De instrumenten die we van nature, en vaak onbewust, hanteren noemen we voorkeursgedrag. De EigenWijzer geeft inzicht in je voorkeursgedrag.

De EigenWijzer kan op verschillende manieren gebruikt worden binnen organisaties:
- Werving & selectie tool

- De juiste medewerker op de juiste plaats binnen het
   bedrijf

- Individuele coaching

- Het team in beeld krijgen.

Schermafbeelding 2020-04-26 om 22.41.41.